Jak vytvořit korektní tiskové PDF?

Jak vytvořit korektní tiskové PDF? A jak používat barevné profily?

Návod pro kolegy grafiky, kteří si nevědí rady s přípravou tiskových dat. Potřebujete připravit tiskové PDF, ale nerozumíte požadavkům tiskárny? Chcete mít jistotu, že to, co vidíte na obrazovce, se správně i vytiskne? Nevíte si rady s používáním barevných (ICC) profilů? Pak vám může pomoci tento návod. V textu jsou odkazy na stažení souborů s přednastaveními a ICC profily. Nebudete-li něčemu rozumět, můžete mi napsat dotaz (komentáře pod článkem nejsou povoleny kvůli spamu).

Příklady jsou zpracovány v Adobe CS5 pod systémem Windows 7. Z ukázek však můžete odvodit postup i pro novější software nebo pro Mac OS.


Pro správné barvy je základem kvalitní monitor

Při přípravě tiskových dat je nutné, aby barvy na monitoru co nejvíce odpovídaly tomu, co pak dostanete z tiskárny. K tomu je potřeba správně nastavit a používat ICC profily. Prvním předpokladem je samozřejmě kvalitní monitor, který je schopen nasimulovat tiskové barvy. Monitor by měl proto zobrazovat co nejširší spektrum barev AdobeRGB a měl by být zkalibrovaný. Pak samozřejmě záleží na tom, jak kvalitně tiskárna reprodukuje dodaná data.

 

Nastavení ICC profilů v programech Adobe

Většina tisků jde na ofset, proto budeme nastavovat ICC profil pro ofsetový tisk a daný typ papíru.

Photoshop, InDesign, Illustrator CRTL + SHIFT + K
Nebo: Úpravy —> Nastavení barev

Doporučuju výchozí nastavení podle obrázku. Je nutné je nastavit stejně ve všech třech programech (Photoshop, InDesign, Illustrator). Nastavení stačí provést jednou (nejprve ve Photoshopu, tam lze nastavit nejvíc položek), pak kliknout na tlačítko „Uložit…“ a pojmenovat je. Takto pojmenované nastavení je pak k dispozici pro všechny programy Adobe.

Nastavení na obrázku odpovídá ofsetovému tisku na matný křídový papír. Ale můžete jej klidně používat i na lesklou křídu, nic se neděje, rozdíl je nepatrný.

Jako pracovní prostor RGB doporučuju Adobe RGB (1998), tedy v případě, že máte monitor, který je schopen tento barevný prostor zobrazit. Adobe RGB totiž dokáže pokrýt (zobrazit) většinu barevného prostoru CMYK. Fotografie proto ladím v tomto prostoru, pak je převedu do CMYK.

Pracovní prostory CMYK vybírejte podle této tabulky (bohužel už nevím, odkud tuto tabulku mám, proto nemůžu odkázat na původní zdroj):

 

Reference Technologie Papír ICC Profil Poznámka
Fogra30L archový tisk uncoated, BO
(nenatíraný ofsetový papír)
ISOuncoatedyellowish.icc zažloutlý“ BO
Fogra39L archový tisk glosscoated, KL
(natíraný papír, křída lesk)
ISOcoated_v2_eci.icc nahrazuje Fogra27L
archový tisk mattcoated, KM
(natíraný papír, křída mat)
ISOcoated_v2_300_eci.icc nahrazuje Fogra27L
Fogra40L rotační tisk super calandered, SC SC_Paper.icc
Fogra41L rotační tisk machine finishing coated,  MFC PSO_MFC_Paper_eci.icc
Fogra42L rotační tisk standard newspaper PSO_SNP_Paper_eci.icc
Fogra43L archový tisk glosscoated, KL
(pro stochastické rastry)
PSO_Coated_NPscreen_ISO12647_eci.icc
archový tisk mattcoated, KM
(pro stochastické rastry)
PSO_Coated_300_NPscreen_ISO12647_eci.icc
Fogra44L archový tisk uncoated, BO
(pro stochastické rastry)
PSO_Uncoated_NPscreen_ISO12647_eci.icc
Fogra45L rotační tisk leight weight coated, LWC PSO_LWC_Improved_eci.icc nahrazuje Fogra28L
Fogra46L rotační tisk leight weight coated, LWC PSO_LWC_Standard_eci.icc nahrazuje Fogra28L
Fogra47L archový tisk uncoated, BO
(nenatíraný ofsetový papír, bělený)
PSO_Uncoated_ISO12647_eci.icc nahrazuje Fogra29L
„bílý“ BO

ICC profily jsou ke stažení na www.eci.org/en/downloads (European Color Initiative). Červeně jsou vyznačeny profily, se kterými vystačíte v 90 % případů. Takže stačí nainstalovat tyto.

 

Instalace ICC profilů

Požadované profily je třeba nakopírovat do složky:
C:\Program Files\Common Files\Adobe\Color\Profiles\Recommended

Případně do složky:
C:\Program Files (x86)\Common Files\Adobe\Color\Profiles\Recommended\

Na Mac OS:
/Library/ColorSync/Profiles

Nebo:
/Users/[username]/Library/ColorSync/Profiles

Nyní si ukážeme, co všechno je třeba nastavit pro samotný tisk. Nastavení lze provést kompletně celé v InDesignu (tedy včetně nastavení Distilleru). Mám ale pocit, že když je popíšu takto odděleně, je to srozumitelnější. Takže napřed vše vysvětlím zvlášť a pak teprve ukážu, jak se k tomuto nastavení dostanete v InDesignu.


Nastavení Distilleru

Korektní tiskové PDF se nedělá exportem z InDesignu, ale tiskem do PostScriptu. PostScriptový soubor se následně převede v Distilleru do PDF. Nejprve si tedy ukážeme správné nastavení Distilleru. Nastavení můžete udělat sami podle níže uvedeného postupu nebo si můžete stáhnout soubory s nastavením Distilleru (*.joboptions). Nakopírujte je do složky, do které si Distiller ukládá nastavení. Pokud nevíte, kde to je, zjistíte to takto:

Distiller CRTL + E

Klikněte na „Uložit jako…“, objeví se okno s nabídkou složky, kde jsou nastavení uložena. Jakmile do této složky nakopírujete soubory s nastavením, restartujte Distiller. V nabídce „Výchozí nastavení“ vyberte nastavení podle obrázku níže:

Poznámka: Nastavení si můžete pojmenovat podle svého (stačí přejmenovat soubory *.joboptions).

Toto nastavení (pojmenované PDFX3 2002_bez_spravy_barev) je určeno pro tisk ofsetem na matnou nebo lesklou křídu. Je nastaveno tak, že v PDF vypne veškeré ICC profily, barvy však zůstanou vyladěny podle profilu ISO Coated v2 300% (ECI), tedy tisk na matnou křídu (neboli Fogra 39L). Tiskárny totiž v naprosté většině případů nechtějí, aby byly do PDF vloženy ICC profily, přičemž ale stroje mají na tyto profily vyladěny. Takže tiskárna v podstatě říká: Mějte barvy vyladěny podle profilu Fogra 39 L, ale nevkládejte tento profil do PDF. Proč tomu tak je, nevím.

Teď se podívejme, co se skrývá pod tímto nastavením v Distilleru. Nastavení se otevře klávesovou zkratkou CTRL + E nebo CTRL + J. Objeví se toto okno:

Nyní se podívejme pod složku „Obrazy“:

Klíčové údaje jsem zvýraznil žlutě. Pokud by byly nastaveny na nižší hodnoty, může to negativně ovlivnit kvalitu tisku. Není dobré ani ponechávat zbytečně vysoké rozlišení obrázků, jednak je PDF příliš velké, jednak jsou obrázky mírně rozostřené. Řešením je příliš velké obrázky (např. fotku s efektivním rozlišením 1000 dpi) ve Photoshopu převzorkovat na 300 nebo 350 dpi a doostřit.

Přejděme do složky „Písma“:

Tady je nutné zatrhnout volbu „Vložit všechna písma“ a „Při chybě vkládání: Zrušit úlohu“ nebo alespoň „Při chybě vkládání: Upozornit a pokračovat“. PDF s chybně vloženými fonty nikdy nesmí přijít do tisku.

Pokud je s vložením písma problém, ale v IND se zobrazuje správně, je řešením písmo převést do křivek.

Složka „Barvy“:

V prvním políčku byste si mohli vybrat soubor nastavení barev, který používáte v aplikacích Adobe. Pak by se automaticky nastavily správné pracovní prostory. Jenomže pak to má nějaká omezení (např. jsem nemohl nastavit barevný prostor pro stupně šedi), ale tím se nemusíme zabývat. Proto „Pracovní prostory“ nastavuju ručně tak, aby byly stejné jako v aplikacích IND, PS, AI. Předpokládám, že toto nastavení se využije v případě, kdy není vložený ICC profil v obrázku. Dokument pak bude mít barvy podle nastaveného prostoru CMYK, i když tam konkrétní profil nebude vložený.

TIP: Obrázky (fotografie) můžete mít uloženy v Adobe RGB, do CMYK je necháte převést až při tvorbě PDF. Jen si vždy ve Photoshopu zkontrolujte, že barvy nemáte mimo gamut CMYK (nabídka Zobrazení Kontrolní náhled barev).

Volby ostatní políček jsem ponechal defaultní podle PDFX3.

Složka „Další volby“:

Přiznám se, že většině položek v tomto nastavení nerozumím. Ponechal jsem tedy defaultní nastavení podle PDFX3.

Složka „Standardy“:

Ve složce „Standardy“ zbývá nastavit kompatibilitu na „Žádná“, pak se do PDF nevloží ani ICC profil výstupního záměru.

 

Nastavení tisku v InDesignu

Jakž už bylo řečeno výše, korektní tiskové PDF se nedělá exportem do PDF, ale tiskem dokumentu do PostScriptu a následným převodem Distillerem do PDF. Vypadá to složitě, ale jde to zautomatizovat na pár kliknutí. V InDesignu si můžete předem nadefinovat různá nastavení tisku. Při tvorbě PDF pak stačí „vytisknout“ dokument se správným nastavením.

InDesignSoubor —> Přednastavení tisku —> Definovat

Nyní máte dvě možnosti. Můžete kliknout na „Načíst…“ a vybrat soubor s nastavením, který si stáhnete zde. Do seznamu „Přednastavení“ se načte „Tiskove PDF bez spravy barev“.

Nebo si můžete přednastavení vytvořit kliknutím na tlačítko „Nové…“. Nastavení pak vypadá takto:
(Stejné okno se objeví, pokud označíte načtené přednastavení a kliknete na „Upravit…“.)

Nejprve vysvětlím nastavení políčka „Tiskárna“. Volba „Adobe PDF“ znamená, že se vytvoří postscriptový soubor a následně se automaticky (na pozadí) spustí Distiller, který z něj vytvoří PDF. Jinak by bylo možné nastavit zde „PostScriptový soubor“ a v políčku „PPD“ zvolit „Adobe PDF 9.0“. Pak by byl výstupem soubor *.ps, který by bylo nutné ručně vložit do Distilleru.

Volba „Tisknout prázdné stránky“ je důležitá při tisku knihy nebo brožury s vakáty (prázdnými stránkami). Pokud by zůstala volba nezatržená, prázdné stránky v PDF nebudou a mohlo by dojít ke špatnému vyřazení stránek při archové montáži v tiskárně.

Teď si projdeme položky v levém menu. Položka „Nastavení“:

Velikost papíru nastavit v obou polích na „Automaticky“. Objeví se tam pak číslo v kulatých závorkách, ale to je správně. Pro každou velikost dokumentu se pak automaticky přizpůsobí. Další důležitá volba je „Poloha stránky“. Vždy zadávejte „Na střed“, je to důležité pro snadnou archovou montáž v tiskárně.

Položka „Značky a spadávky“:

Bezpodmínečně nutné je zatrhnout „Ořezové značky“. Volby „Soutiskové značky“ a „Stránkové informace“ nejsou nutné, v tiskárně si při archové montáži většinou doplní vlastní. U malých dokumentů (např. inzerce) stránkové informace vždy vypínám, protože jsou větší než prostor pro ořezové značky a dokument pak není v PDF vystředěn.

Políčko „Posun“ nastavuje vzdálenost ořezových značek od čistého formátu.

U spadávek ponechávám volbu „Použít nastavení spadávky z dokumentu“. Pokud v dokumentu spadávky nastaveny nemáte, je nutno je nastavit při tisku ručně.

Položka „Výstup“:

Zde nastavte „Složené CMYK“.

Položka „Grafiky“:

Obrazy posílám vždy „Vše“, písma zavádím „Kompletní“. Optimalizaci pak ponechávám až na Distilleru (viz nastavení Distilleru výše). PostScript nastavte na „Level 3“, starší verze PostScriptu (Level 1, Level 2) neumějí ještě správně pracovat s průhledností.

Položka „Správa barev“:

Položka „Další volby“:

Zde nezapomenout nastavit „Sloučení průhledností“ na „Vysoké rozlišení“.

Nyní se můžeme pro úplnost podívat na položku „Přehled“. Je tam všechno pěkně slovně shrnuto:

Teď se podíváme na nastavení tiskárny, což je vlastně nastavení Distilleru (v položce „Tiskárna“ máme nastaveno „Adobe PDF“, což v tomto případě značí Distiller). Otevře se kliknutím na tlačítko „Nastavení…“ vpravo dole. Napřed se objeví okno upozornění, které stačí odkliknout:

Pak už naskočí okno pro výběr tiskárny:

Naše tiskárna je „Adobe PDF“, což je vlastně Distiller. Klikneme na „Předvolby“:

Kruh se uzavírá. V položce „Výchozí nastavení“ bychom měli najít naše nastavení, které jsme dělali v Distilleru. Kliknutím na tlačítko „Upravit…“ se dostanete do předvoleb Distilleru. Tady vidíte, že vlastně celé nastavení můžete provést přímo z InDesignu, bez nutnosti spouštět Distiller. Ale vysvětloval jsem to zvlášť, aby to bylo srozumitelnější.

Teď už stačí všechna okna potvrdit kliknutím na „OK“. Pozor, v okně „Tisk“ je nutno kliknout na tlačítko „Tisk“, i když ještě nic nestiskneme.

 

Vytvoření korektního PDF z InDesignu

Teď už konečně máme všechna potřebná nastavení a můžeme vytvořit korektní tiskové PDF z InDesignu.

Otevřete si v IND dokument, který chcete tisknout. Volba CRTL + P, objeví se klasické dialogové okno pro tisk:

Nyní stačí vybrat správné přednastavení tisku (v našem případě Tiskove PDF bez spravy barev) a je hotovo. Všechna potřebná nastavení máme uložena. Už jen kliknout na „Tisknout“ a vybrat složku, do které se má výsledné PDF uložit. Poznámka: Někdy se stane, že dialogové okno pro výběr složky zůstane schované pod jiným oknem Windows. Poznáte to tak, že bude dole v liště blikat jeho ikona.

U větších dokumentů (velké obrázky, velké množství stran, průhlednosti) může vytvoření PDF trvat delší dobu. InDesign neprve vytvoří PostScriptový soubor, pak se spustí na pozadí Distiller, který vše musí z PostScriptu přeložit, optimalizuje obrázky a průhlednosti, takže trpělivost.

Pokud jste v předvolbách tisku zatrhli volbu „Zobrazit výsledky Adobe PDF“, hotové PDF se automaticky otevře v Acrobatu. V opačném případě musíte hotové PDF otevřít ručně.

 

Kontrola tiskového PDF

Před odesláním PDF do tiskárny je dobré jej zkontrolovat v Acrobatu pomocí funkce Preflight:

AcrobatDalší volby —> Kontrola před výstupem…

Nebo klávesová zkratka: SHIFT + CTRL + X

Myslím, že postačí předvolené profily. Vyberte třeba profil „Archový ofset (CMYK)“ nebo „Inzeráty pro časopisy“ a pak klikněte na „Analyzovat“.

Výsledek se zobrazí v tomto okně:

Pokud se vám ukážou jen takové chyby, jaké jsou v okně výše, můžete PDF bez obav poslat do tiskárny.

Když rozkliknete položku „Přehled“ uvidíte, že v PDF není vložený žádný ICC profil (což je požadavek většiny tiskáren):

Výše popsané by vám mělo stačit ve většině případů. Teď jen některé doplňující informace, s čím se ještě můžete setkat.

Různé požadavky tiskáren

Specifikace PDF/X-1a

Některé tiskárny požadují jako tiskové podklady PDF, které „odpovídá specifikaci PDF/X-1a (2001) a nemá vložené ICC profily“. S tímto požadavkem se nejčastěji setkáte při přípravě inzerce. Je to trochu nesmysl, protože PDF podle uvedené specifikace vždy vložený ICC profil má. Okno kontroly před výstupem pak vypadá takto:

Nemusíte to ale řešit, prostě udělejte tiskové PDF bez ICC profilů, jak jsem popsal výše. Ještě nikdy mně takové PDF nevrátili 🙂

Tisk na atypický papír (např. novinový)

Při přípravě tiskových podkladů pro zvlášní papíry (jiné než křída nebo ofset), je dobré se domluvit předem s tiskárnou, podle jakého profilu barvy ladit. Běžný postup by měl být takový, že vyberete ICC profil pro novinový papír (např. PSO_SNP_Paper_eci.icc) a podle něj připravíte všechny podklady.

Jenže některé tiskárny počítají s tím, že takto připravovat podklady grafici neumí a sami si barvy upraví na ripu (proces, při kterém se tiskové PDF připraví pro osvit na tiskové desky). Pokud byste už měli připravené barvy pro novinový papír a v tiskárně si toho nevšimli (to prostě nemusí být poznat, když v PDF není vložený ICC profil), došlo by k deformaci barev.

Proto je lepší se zeptat a tiskárna řekne např. „Laďte to na Fogru 39, my si to pak na ripu upravíme“. V tom případě posíláte stejné PDF, jako byste posílali pro tisk na křídu. Nebo vám tiskárna doporučí vhodný profil, případně rovnou pošle profil vlastní. S tímto profilem pracujete opět podle tohoto návodu.

Tisk flexotiskem

Flexotisk má oproti ofsetovému tisku zcela jiný nárůst tiskového bodu. Pokud by se např. fotky připravené pro tisk na ofsetu vytiskly flexotiskem, dopadne to hrozně. Proto je nutné podklady pro flexotisk připravit jinak. Tyto úpravy však dělá vždy flexotisková tiskárna přímo pro svůj stroj. Přesto je dobré si při odesílání dat uvést, jak jsou podklady připraveny. Např. napište „Barvy jsou vyladěny podle Fogry 39, předpokládám, že si je upravíte pro flexotisk.“

Tento návod je možná trochu dlouhý. Snažil jsem se však o úplnost, abyste zvládli nejen přípravu tiskového PDF pro lesklou či matnou křídu, ale také pro jiné papíry. Máte-li k tomu dotazy, napište prosím do komentářů níže. Budu-li znát odpověď, rád poradím.

Komentáře nejsou povoleny.