Služby

Funkční grafický design

Grafický návrh a kreativní řešení

Grafický design není umělecká exhibice. Jeho smyslem je předat jasně, srozumitelně a přehledně potřebné informace. Forma, obsah a způsob užití musí být v souladu, abychom získali tiskovinu, která dobře plní zamýšlený účel. To platí u rozsáhlé publikace i malého letáku. Proto zákazníkům nabízím nejen grafický návrh, ale také kreativní řešení – tedy návrh koncepce a správného strukturování obsahu.

 

1. Návrh koncepce

Každá tiskovina musí mít nějaký „nápad“. O čem bude? Pro koho? A proč? Na tyto a další otázky musíme znát odpověď dřív, než začneme pracovat na grafickém návrhu. Vzhled a formu musíme přizpůsobit cílové skupině a způsobu užití, abychom dosáhli požadovaného marketingového efektu.

2. Tvorba obsahu a jeho strukturování

Logicky uspořádaný obsah je základní podmínkou dobré srozumitelnosti a čitelnosti. Pokud se čtenář v tiskovině obtížně orientuje, je možné, že vůbec nepochopí smysl našeho sdělení.

3. Grafický návrh

Grafická úprava tiskovin podmiňuje zájem, srozumitelnost, důvěryhodnost. Dokáže navodit žádanou náladu, protože působí na emoce, na podvědomí čtenáře. Je tedy vedle obsahu dalším velmi důležitým sdělovacím kanálem. Podle vzhledu tiskoviny soudíme, zda nám stojí za to se jí zabývat a jestli z ní informace získáme snadno, nebo je budeme muset pracně dobývat.

4. Sazba

Každou tiskovinu je třeba vysázet – malý inzerát i velkou knihu. Grafický návrh je jen vzhled – forma, kterou je třeba naplnit obsahem. Zde je nutné respektovat především řemeslná pravidla, aby byl výsledek kvalitní v každém detailu.

5. Retuše, fotomontáže

Fotografie i další obrazy jsou důležitým informačním prvkem. Mohou nést nejen explicitní sdělení, ale významně působí také na emoce a podvědomí čtenáře. Proto je nezbytné věnovat velkou péči nejen jejich výběru, ale i následnému zpracování.

6. Předtisková příprava

Pečlivá příprava tiskových dat je podmínkou kvalitního tisku. Existuje mnoho různých tiskových technologií a každá má své zvláštní požadavky.

 

Marketingové konzultace

Nezaujatý pohled zvenčí může být cenným vodítkem pro vaše vlastní rozhodování. Můžu analyzovat vizuální komunikaci vaší společnosti, ukázat její silné a slabné stránky a navrhnout zlepšení. Jednoduchá konzultace může mít formu osobního či telefonického rozhovoru. Rozsáhlejší konzultace může zahrnovat podrobnější analýzu vašich marketingových materiálů, výstupem pak může být písemná zpráva.

 

Ceník

Nenabízím polotovary ani žádná předchystaná řešení. Každou zakázku řeším jen pro vás, podle vašich požadavků a potřeb. Na každou zakázku proto sestavuji individuální kalkulaci a cena je vyšší než v případě „instantních“ produktů či různých univerzálních šablon. Moje služby jsou určeny pro ty, kdo potřebují kvalitní a funkční marketingovou komunikaci vyladěnou na míru.

 

Orientační ceny

Návrh firemní značky od 15 000 Kč
Návrh produktové značky od 8 000 Kč
Vizitka 2 000 Kč
Hlavičkový papír 2 000 Kč
Leták 3 000 Kč
Plakát 4 000 Kč
Brožura (např. 24 stran A4) 15 000 Kč
Výroční zpráva (např. 48 stran A4) 20 000 Kč
Běžná hodinová sazba (grafické práce a dtp) 600 Kč
Marketingové konzultace 1 100 Kč/h

Nejsem plátce DPH.