Výroční zpráva Farní charity Nymburk

Zadání na tuto tiskovinu by se dalo parafrázovat jednou větou: Výroční zpráva malé začínající charitní organizace, která má chuť to pořádně rozjet. Od běžných výročních zpráv se liší nejen atypickým formátem, ale také hravým optimistickým designem. Grafická úprava tak koresponduje s posláním Charity – přináší radost a naději. Ilustrace jsou vytvořeny pomocí bramborových tiskátek, což působí bezprostředně a autenticky. Zvolené písmo Calluna Sans příjemně naladí čtenáře měkkou, moderní a svěží kresbou.

 

V Charitě si obrázky z bramborových tiskátek natolik oblíbili, že si vyžádali další sadu. Obrázky budou používat na svých propagačních tiskovinách. Níže ukázka použití ikon v plakátu.

 

Farní charita Nymburk - plakát

 

A jak ilustrace vznikly?

Nejprve bylo nutné vytvořit skici. Zkoušel jsem načrtnout obrázky seskládané z jednoduchých geometrických tvarů. Chtěl jsem si ověřit, zda bude možné z těchto tvarů sestavit všechny potřebné motivy.

 

Pak přišly na řadu brambory.

 

Otisků jsem udělal větší množství, aby bylo z čeho vybírat.

 

Otisky základních tvarů jsem pak naskenoval a dále zpracovával v počítači. Následovaly retuše, sestavení obrázků a ladění barev.

 

Rozsah prací

Koncept, grafický návrh, ilustrace, sazba, předtisková příprava.

 

Klient: Farní charita Nymburk

 

 

Komentáře nejsou povoleny.