Vícejazyčný časopis N.I. Life

Časopis N.I. Life vydává komunita emigrantů v Severním Irsku. Snaží se o navázání dobrých vztahů mezi přistěhovalci z různých zemí a místními. Mým úkolem bylo navrhnout novou grafickou úpravu časopisu, která by byla pro čtenáře příjemná a přitažlivá. Zároveň bylo nutné vymyslet layout, který by umožňoval  přehledně sázet články v jednojazyčné, dvojjazyčné i trojjazyčné verzi.

 

 

Co se skrývá za designem?

Celý layout časopisu je řešen jako modulární systém. Články i inzerce mají pevně stanovený rozsah, respektive velikost, proto je možné rozmístit jednotlivé prvky na stránce jako díly skládačky. Redakce si může snadno sestavit maketu každého čísla a předem promyslet rozvržení článků i inzerce.

Ukázka definice modulů časopisu (zelená barva je článek, modrá inzerce):

 

Ukázka z pracovní makety čísla:

 

Rozsah prací

Grafický návrh, layout v modulárním systému, master, šablona pro redakční plán, sazba, předtisková příprava.

 

Klient: N.I. Life, Belfast

 

 

Komentáře nejsou povoleny.